Není pochyb, že je Jeho Svatost dalajláma mimořádnou osobností, která má na svém kontě ohromné množství zásluh. Jako by se na ně ale nyní zapomnělo. Média posledních dní se věnují setkání s dítětem, které políbil na rty a v žertu ho vyzval, ať mu cucá jazyk. Jsou však tato dramaticky znějící slova opravdu důkazem morálního poklesku dalajlámy?

Osobně nejsem žákem dalajlámy, ale jako buddhistického praktikujícího mě zajímá, co se děje. Co se tedy přesně stalo? Během dalajlámova vystoupení k němu přišel malý indický chlapec. Ten jej požádal o obejmutí a chtěl s ním strávit několik okamžiků. Dalajláma jeho objetí přijal a ukázal na svou tvář a řekl: „Nejdříve zde“ a přiměl chlapce, aby ho objal a políbil na tvář. Poté Dalajláma ukázal na své rty a prohlásil: „Tak myslím, že nakonec i zde“. Následně chlapce potáhl za bradu a políbil ho na ústa. „A teď mi cucej jazyk,“ řekl po několika chvilkách a vypláznul jej. Nutno podotknout, že se to celé neslo před zraky rodičů chlapce, dalších lidí a kamer v žertovném duchu doprovázeným dalajlámovým smíchem. Nakonec ho objal a řekl mu, ať následuje dobré lidské bytosti, které vytváří mír a štěstí. A nenásleduje ty, kdo zabíjí jiné lidi. Indické publikum se setkání s dítětem zasmálo a zatleskalo. Viz video, které jde najít např. na tomto odkazu.

Nicméně po této události se strhla mediální lavina, která udělala z dalajlámy div ne pedofilního úchylného starého muže. Dalajláma zaplnil hlavní strany novin významných mediálních domů. Sociální sítě se začaly plnit ve velké míře nenávistnými a znechucenými vzkazy. Pro mnoho lidí je celá situace důkazem, že dalajláma je uvnitř prohnilý a stejně tak vlastně celý buddhismus.

Dalajláma je známý svým uvolněným a hravým přístupem, není svázaný konvencemi. Navíc se vše odehrálo v kontextu jiných kulturních zvyků, které jsou v Indii tolik odlišné od těch západních. A přestože šlo ze strany dalajlámy o zjevnou srandu, přehnaně korektní doba bere jakoukoliv záminku jako nevhodné sexuální chování. V tomto smyslu je zřejmé, že se maximálně jednalo o nevhodný přešlap podpořený nedobrou angličtinou Jeho Svatosti. Nic víc, nic míň. Dalajláma se za to také omluvil.

“Jeho Svatost se chce omluvit chlapci a jeho rodině, stejně jako mnoha jeho přátelům po celém světě, za zranění, které svými slovy mohl způsobit,” zaznělo prostřednictvím jeho kanceláře. “Jeho Svatost si často nevinně a hravě dobírá lidi, které potkává, a to i na veřejnosti a před kamerami. Tohoto incidentu lituje.”

Na celé události je nejvíc smutné, že stačí tak málo, aby se zapomnělo na celoživotní úsilí a práci jedné z nejsilnějších morálních osobností, které existují. Dalajláma zasvětil svůj život k šíření míru, tolerance a soucitu. Udělal mnoho konkrétních a nelehkých kroků, aby pomohl lidem v těžkých situacích.

V roce 1989 byl 14. dalajláma oceněn Nobelovou cenou míru za své neúnavné úsilí o mírové řešení tibetské otázky a za svůj obecný přínos k prosazování míru a nenásilí. Účastnil se velkého počtu setkání s náboženskými a politickými vůdci. Vždy se aktivně podílel na humanitárních a sociálních projektech. Stále podporuje tibetský lid a tibetskou kulturu navzdory čínské okupaci.

Zkusme tedy nepodléhat a nepodporovat mediální štvanici, která je odtržená od mantinelů reálného světa a nepřináší nic užitečného.