Buddhistický chrám Thajsko zdroj: Pixabay.comBuddhismus není vírou, ani není pouhou životní filozofií. Definovat buddhismus není vůbec jednoduché. Co to tedy je a není?

Buddhismus je duchovní systém, který pochází z indického subkontinentu. Základy buddhismu položil Buddha Šákjamuni v době cca 500 let před naším letopočtem. Cílem je dosáhnout probuzení mysli, neboli osvícení, kterého Buddha dosáhl ve věku 35. Buddhismus má svůj původ v Asii, kde je stále nejrozšířenější, nicméně dnes se s ním setkáme po celém světě. V současné době má okolo 300 milionů následovníků.

Přestože se buddhismus obvykle řadí mezi náboženství, od většiny náboženských systémů se značně liší. Buddhismus totiž neobsahuje víru a dogmata, takže bývá označován jako “náboženství prožitku” či též jako ateistické náboženství. V buddhismu není žádný bůh, kterému by se lidé klaněli, ani posvátná kniha, která by měla nabídnout odpovědi na všechny otázky.

Buddhismus v sobě zahrnuje prvky náboženství, filozofie i psychologie. Jedná se o moudrost a metody, které nabízí cestu každému, kdo projeví zájem o dosažení osvícení. Učení Buddhy pracuje s člověkem jako s celkem, umožňuje praktikujícího transformovat a projasnit jeho mysl. Výsledkem je stav trvalého štěstí.

Buddhistické metody jsou velmi logické a srozumitelné. Zahrnují učení o fungování světa, ale neobejdou se bez meditací a vlastní práce s myslí. Cesta buddhisty by mohla být shrnuta následujícími třemi body:

  • vést morální život
  • být si vědomý svých myšlenek a činů
  • rozvinout moudrost, soucit a porozumění