Učení
Dvě nahromadění

Dvě nahromadění

Buddhistická učení jsou obšírná a popisují do hloubky fungování naší mysli a světa kolem nás. Cesta k osvícení není snadná, ale přitom se dá popsat i velmi jednoduše. Praktikující mají ve skutečnosti jasný úkol. A to dostatečně nahromadit dvě zásadní kvality - zásluhy...

číst více
Drahocenné lidské zrození

Drahocenné lidské zrození

V buddhistických učeních se často hovoří o drahocenném lidském zrození. Co se pod tímto pojmem skrývá? Kdo tímto zrozením disponuje? Jak se toto zrození získá? A k čemu je vlastně dobré? Lidské zrození je považováno za drahocenné, protože je základem pro dosažení...

číst více
Utrpení v šesti sférách zrození

Utrpení v šesti sférách zrození

V buddhismu se definuje šest základních sfér samsáry, ve kterých se můžeme narodit. O tom, v jaké sféře se v dalším životě zrodíme, rozhodují naše vlastní karmické tendence. Každá sféra přináší odlišné formy utrpení a jeden život v této sféře trvá různě dlouho....

číst více
Buddhovská podstata

Buddhovská podstata

Když Buddha dosáhl osvícení, zjistil, že potenciál dosáhnout stejného výsledku mají všechny cítící bytosti. Tato buddhovská podstata (či též tathagatagarbha nebo sugatagarbha) je základem buddhistického učení. Buddhovská podstata je příčinou, díky které můžeme...

číst více
Čtyři nezměrnosti

Čtyři nezměrnosti

Čtyři nezměrnosti představují čtyři přání, která rozvíjíme na cestě k osvícení. Jsou základní motivací mahájánového buddhismu. Když tyto čtyři postoje naplno proniknou do našeho jednání, řeči a mysli, dosáhneme osvícení. Čtyři nezměrnosti jsou milující laskavost,...

číst více
Bódhičitta

Bódhičitta

Bódhičitta je sanskrtský termín pro soucitné přání dosáhnout osvícení pro dobro všech cítících bytostí. "Bodhi" znamená probuzený či osvícený. "Citta" je označení pro mysl či srdce. Překládá se tedy jako probuzená mysl či probuzené srdce. Rozvíjení bódhičitty je...

číst více
Co je to prázdnota?

Co je to prázdnota?

Prázdnota není “nicotnost.” Neznamená, že nic neexistuje a my bychom tak měli zapomenout na všechny své problémy, protože neexistují. Prázdnota značí, že věci neexistují způsobem, který jim obvykle připisujeme. Naše představy o existenci všeho okolo nás neodpovídají...

číst více
Čtyři pečeti

Čtyři pečeti

Čtyři pečeti jsou výroky pocházející od samotného Buddhy. Říká se o nich, že v sobě obsahují podstatu celého buddhistického učení. Každý buddhista jakékoliv školy se s těmito čtyřmi body ztotožňuje. Kdokoliv kráčí po stezce, která je vyznačena čtyřmi pečetěmi, kráčí...

číst více
Co je to soucit?

Co je to soucit?

Pro buddhisty soucit představuje přání, aby byly všechny cítící bytosti oproštěny od utrpení a všech jeho příčin. Soucit je založen na pochopení pocitů ostatních lidí, obzvláště pokud jsme si prošli tím samým utrpením. A i v případě, že jsme nikdy nezažili to, čím si...

číst více
Čtyři myšlenky

Čtyři myšlenky

Pokud se začneme vážněji zajímat o buddhismus, je vhodné věnovat čas přemítání nad "čtyřmi myšlenkami". Čtyři myšlenky obracejí naši mysl od samsáry směrem k dharmě. Ukazují nám, proč je tak důležité věnovat čas a energii práci na sobě samotném. A že záležitosti...

číst více

Košík

Doporučujeme

PODPOŘTE PROVOZ BUDDHAWEBU:

Přidejte se na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Nový článek na email

Reklama

Pin It on Pinterest